Coaching voor organisaties

pr8ig

Coaching voor organisaties

Als gedreven, mensgerichte en gecommitteerde procesbegeleider ondersteun ik organisaties en vakgroepen in het realiseren van veranderopgaven.
Ik help bij cultuurvraagstukken, teamontwikkeling, zelforganisatie en persoonlijke ontwikkelingsprocessen.

Hierbij blijf ik niet in theorieën hangen maar zorg voor concrete en toepasbare verbinding met de praktijk en bied houvast tijdens het proces.

Op een mensgerichte wijze zet ik de goede dingen in het licht. Ik onderzoek het talent en het potentieel. Middels open, transparante werkwijze gaan we direct aan de slag, laverend door de gebeurtenissen tijdens het proces.

De veranderopgaven kunnen variëren, de rollen die ik vervul ook:

Deze wijze van coaching is een effectieve manier om het functioneren te verbeteren. Het is een reflectiegerichte coaching waarbij we vooral inzetten op onderliggende denkpatronen en zienswijzen. Je leert om vanuit concrete doelen effectieve stappen te nemen.

Daarnaast hebben veel professionals voldoende  vakkennis om hun werk uit te oefenen. Vaak hebben ze behoefte aan meer kennis over zichzelf als het gaat om thema’s zoals bijvoorbeeld; Balans werk/privé; Perfectionisme; Onzekerheid; Toekomstperspectief of grenzen aangeven.

Ik geef je inzicht zodat jij je persoonlijke én je professionele doelen realiseert.

Het doel van coaching on the job is het versterken van het reflectieve vermogen op het eigen handelen. De coaching vindt plaats op de eigen werkplek. Ik observeer het functioneren en de dynamiek binnen de werkomgeving. Met feedback en spiegelen van gedrag maak ik je bewust van eventueel ineffectief gedrag en valkuilen en zoomen we in op de talenten en de drijfveren.

De nieuw verkregen inzichten stimuleren de bereidheid tot het verder ontwikkelen van gewenste competenties, zodat door toepassing van meer effectief gedrag het resultaat van de prestaties verbeteren. Deze vorm van begeleiding is sterk oplossingsgericht.

Duidelijkheid over doelen, intenties en verwachtingen maken we vooraf helder en evalueren we regelmatig en worden daar waar nodig bijgesteld.

Het veranderen van cultuur in organisaties of vakgroepen is altijd maatwerk.

Door middel van een Quickscan maak ik de huidige processen en het gedrag inzichtelijk. Vervolgens maak ik een plan van aanpak waarmee de gewenste veranderingen binnen de cultuur ingebed worden in de organisatie.

Ik functioneer in de organisatie als klankbord, inspirator, adviseur en procesbegeleider.

Veel vakgroepen en managementteams organiseren regelmatig een moment van reflectie met als doel om visie te ontwikkelen.

Het blijkt dat bespreken van belangrijke thema’s het team versterkt en de efficiëntie en het werkplezier vergroot. Voor alle deelnemers dé gelegenheid om hun persoonlijke inbreng te borgen!
Ik zorg ervoor dat iedereen als deelnemer kan participeren.

In het voortraject bespreken we de onderwerpen en de verwachtingen m.b.t. de uitkomsten.

Vervolgens organiseer ik, in overleg, de passende werkvormen en vatten we desgewenst het resultaat samen in een afspraken-lijst.